Xarxa sísmica de Catalunya

Detalls de l'esdeveniment 95970

Codi: 
95970
Data(TU): 
2023-09-17
Hora(TU): 
11:15:04.2
Àrea: 
Local
Latitud(°): 
41.518 N
Longitud(°): 
2.503 E
Prof(km): 
4.5
Tipus: 
Terratrèmol
Magnitud: 
2.7 (Ml)
Regió: 
Costa Maresme
Font: 
ICGC
Imàx: 
-

Gràfiques

Seleccioni un paràmetre per a veure la seva distribució en funció de la distància epicentral.

Per activar o desactivar la representació de cadascun dels canals faci click sobre el seu nom a la llegenda.

Mapa

Carregant el mapa......Taula

Valors dels paràmetres per components.

Premeu el botó per descarregar les dades en format CSV.

CanalDepi(km)PGA(cm/s2)PGV(cm/s)PGD(cm)IArias(cm/s)DTrifunac(s)CAV(cm/s)

Resultats de l'ajust

Qualitat de l'ajust

Referències