Xarxa sísmica de Catalunya

Detalls de l'esdeveniment 95513

Codi: 
95513
Data(TU): 
2023-08-28
Hora(TU): 
19:32:10.3
Àrea: 
Local
Latitud(°): 
42.623 N
Longitud(°): 
0.720 E
Prof(km): 
1.0
Tipus: 
Terratrèmol
Magnitud: 
2.9 (Ml)
Regió: 
Val d'Aran
Font: 
ICGC
Imàx: 
-

Gràfiques

Seleccioni un paràmetre per a veure la seva distribució en funció de la distància epicentral.

Per activar o desactivar la representació de cadascun dels canals faci click sobre el seu nom a la llegenda.

Mapa

Carregant el mapa......Taula

Valors dels paràmetres per components.

Premeu el botó per descarregar les dades en format CSV.

CanalDepi(km)PGA(cm/s2)PGV(cm/s)PGD(cm)IArias(cm/s)DTrifunac(s)CAV(cm/s)

Resultats de l'ajust

Qualitat de l'ajust

Referències